Jak se zaregistrovat do databáze žadatelů o pěstounskou péči

Tato databáze slouží k registraci žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči nebo adopci do databáze v rámci náborové kampaně "Zasaďte o spokojené dětství", která bude se svolení žadatelů poskytována státním úřadům a pověřeným osobám k SPOD za účelem nápomoci při zprostředkování dětí do náhradní rodinné péče. Databáze je pouze informativní a provozovatel neručí za údaje v nich obsažené.

Kdo se může zaregistrovat?
Všichni potencionální budoucí pěstouni nebo osvojitelé, kteří si již podali žádost o zprostředkování dítěte do pěstounské péče nebo osvojení na místní odbor sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany dětí. registrovat se mohou i stávající pěstouni uvažující o podání žádosti na další dítě nebo děti. Ostatní registrovaní mohou být smazáni.

Jak databáze funguje?
Databáze může upozornit zainteresované státní orgány a neziskové organizace pověřené k sociálně právní ochraně dětí na zájem o určité dítě/děti v dané lokalitě. Nezprostředkováváme děti!!!, ale jen nabízíme budoucí náhradní rodiče.

Co když jsme žádost jen podali, ale nejsme schválení?
Registrací pomůžete projevit zájem pomoci dětem v určité lokalitě v budoucím období, ale osloveni budeme být moci až po schválení. Tuto skutečnost je pak třeba v databázi aktualizovat.

Jsme schváleni a čekáme na dítě
Pokud nějaká pracovnice sociálně právní ochrany, ať už z nějakého kraje či městského úřadu / magistrátu projeví zájem o pěstouny pro konkrétní dítě, může je oslovit. Neziskové organizace pak mohou navrhnout úřadům konkrétní žadatele k oslovení nebo požádat žadatele, aby se na příslušný úřad sami ozvali.

Jak se zaregistrovat po technické stránce?
je to velmi jednoduché a zcela automatické. Stačí kliknout ve sloupečku v pravo na Vytvořit nový účet, vyplnit údaje a odeslat.